A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                 НАКАЗ

        30.12.2015                                 Київ                                    №    2046            

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпровський машинобудівний
завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) (далі – Методика),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» згідно з додатком.

2. Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин відповідно до пункту 9 Методики:

2.1. Надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 р. № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1096/19834, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за місяць до дати оцінки;

2.2. Забезпечити надання публічним акціонерним товариством «Дніпровський машинобудівний завод» документів, складених під час останньої суцільної інвентаризації, з відображенням руху активів та зобов’язань товариства за період від дати останньої суцільної інвентаризації до дати оцінки, та інших документів, необхідних для оцінки за запитом суб'єкта оціночної діяльності, відібраного для проведення оцінки пакета акцій зазначеного товариства, не пізніше 25 календарних днів після дати оцінки.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка до цього наказу, у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки зазначеного пакета акцій – 31 січня 2016 року.

4. Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу забезпечити продаж державного пакета акцій у розмірі 25 % плюс одна акція статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод»за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5. Наказ Фонду державного майна України від 13 серпня 2015 р. № 1161 «Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332)» визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 Голова Фонду                                                                               І. Білоус