A A A K K K

Про пільговий продаж акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2015                                             Київ                          № 2037

 

 

Про пільговий продаж акцій
ПрАТ «Івано-Франківський
локомотиворемонтний завод»

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації  у   2015 - 2016 роках» (із змінами), з метою реалізації плану розміщення акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 626-р «Деякі питання приватизації об’єктів державної власності», пункту 2.1 наказу Фонду державного майна України від 24 червня 2015 р. № 915 «Про забезпечення продажу акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (із змінами), відповідно до вимог статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна», керуючись пунктом 2.4 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  03 липня 2000 р. № 1368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 р. за № 428/4649 (із змінами), враховуючи службову записку Управління з питань корпоративних відносин від 08 грудня 2015 № 17-4-449 с,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити комісію з пільгового продажу акцій ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»у складі:

 

Голова комісії:

Понікарчик О.В.

-  начальник відділу з питань уточнених планів розміщення акцій та пільгового продажу Управління з питань планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України.

Члени комісії:

Боднарук С.М.                    -  головний бухгалтер ПрАТ «Івано-Франківський

                                             локомотиворемонтний завод»;

 

Євдошенко В.М.

 

 

Ленів Я.Г.

 

 

Максимчук В.В.

 

 

 

 

 

-        начальник відділу кадрів ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»;

 

-        голова правління ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»;

 

-        головний спеціаліст відділу з питань уточнених планів розміщення акцій та пільгового продажу Управління з питань планування та пільгового продажу Департаменту конкурентних продажів об’єктів приватизації Фонду державного майна України.

 

2. Провести пільговий продаж акційПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»згідно з планом розміщення акцій товаристваза ціною 0,125 грн за акцію працівникам та колишнім працівникам товариства, які відповідно до статті 25 Закону України «Про приватизацію державного майна» маютьправона пільгове придбання акцій сумарною номінальною вартістю   765грн кожному.

 

3.Науповноваженого представника ФондудержавногомайнаУкраїни Понікарчик Олену Володимирівну покластиповноваженнявідповіднодо пункту 2.5Порядкупроведення пільговогопродажу акційакціонерних товариств.

 

4.ВидатидовіреністьПонікарчик О.В.на право представлятиінтересиФонду державногомайна України підчаспільгового продажуакцій          ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

ГоловаФонду                                                                                   І. Білоус