A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (код за ЄДРПОУ 14309824)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                        НАКАЗ

         30.12.2015                                 Київ                                    №      2049       

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Науково-дослідний інститут
електромеханічних приладів»
(код за ЄДРПОУ 14309824)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (в редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) (далі – Методика),

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» згідно з додатком.

2. Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин відповідно до пункту 9 Методики:

2.1. Надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 р. № 1270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 р. за № 1096/19834, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за місяць до дати оцінки;

2.2. Забезпечити проведення відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня
2014 р. № 879, суцільної інвентаризації майна публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» станом на 31 січня 2016 року;

2.3. Забезпечити відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що співпадає з датою оцінки;

2.4. Забезпечити проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки;

2.5. Забезпечити надання акціонерним товариством суб'єкту оціночної діяльності документів, складених під час інвентаризації майна, аудиту, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки пакета акцій, визначених суб'єктом оціночної діяльності,не пізніше 25 календарних днів післядати оцінки.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до плану розміщення акцій, зміни (уточнення) до якого затверджені цим наказом, у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 31 січня 2016 року.

4. Управлінню з питань біржової діяльності та конкурсного продажу забезпечити продаж державного пакета акцій у розмірі 94,443 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5. Наказ Фонду державного майна України від 15.06.2015 № 862 «Про затвердження змін (уточнень) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» (код за ЄДРПОУ 14309824) визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                               І. Білоус