A A A K K K

Наказ ФДМУ "Щодо перевірки регіональних відділень"

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

30.12.2015                                                Київ                                             2067

 

З метою забезпечення виконання регіональними відділеннями Фонду державного майна повноважень у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, визначених у пункті 5 частини першої статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", та збереження працівників, які відповідають вимогам статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні", для виконання Фондом державного майна покладених на нього законодавством повноважень із проведення стандартизованої оцінки майна та забезпечення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) майна

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна:

1) забезпечити безумовне дотримання вимог статті 42 Кодексу законів про працю України під час скорочення чисельності чи штату працівників регіонального відділення Фонду державного майна у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці;

2) погоджувати з Фондом державного майна питання, пов’язані із звільненням у зв’язку із скороченням чисельності чи штату працівників та (або) переміщенням працівників до інших структурних підрозділів, які відповідно до посадових інструкцій проводять стандартизовану оцінку майна та відповідно до законодавства з оцінки майна мають право на проведення рецензування звітів про оцінку, актів оцінки;

3) забезпечити подання до Фонду державного майна:

інформації щодо працівників, які здійснюють рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) майна відповідно до посадових інструкцій, та кадрових переміщень таких працівників до 5 числа місяця наступного за звітним;

переліку складених за рік до дати запланованої відповідно до пункту 2 цього наказу перевірки оціночної діяльності регіонального відділення актів оцінки майна та рецензій на звіти про оцінку майна та акти оцінки майна, а також проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності за місяць до зазначеної в додатку 1 до цього наказу дати початку перевірки;

4) забезпечити взаємозамінність працівників, які проводять стандартизовану оцінку майна, рецензування звітів про оцінку майна або актів оцінки майна, у разі відсутності таких працівників у регіональному відділенні Фонду державного майна згідно з додатком 2 до цього наказу;

5) надавати на запит Фонду державного майна складені працівниками регіонального відділення акти оцінки майна разом із рецензіями на них, звіти про оцінку майна разом із рецензіями на них, а також документи, відповідно до яких проводився конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності.

2.                 Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

1) забезпечити проведення перевірок наданих регіональними відділеннями Фонду державного майна матеріалів, визначених підпунктом п’ятим пункту 1 цього наказу;

2) забезпечити за результатами проведених перевірок складання висновків перевірки;

3) надавати начальнику регіонального відділення Фонду державного майна висновки перевірки та пропозиції щодо матеріального заохочення працівників регіонального відділення за результатами такої перевірки.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                          І. Білоус


Додаток1

Додаток2