A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2042 «Про забезпечення продажу акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (код за ЄДРПОУ 00130725)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

          НАКАЗ

    22.02.2016                                      Київ                                    №       359     

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2042
«Про забезпечення продажу акцій
відкритого акціонерного товариства
«Тернопільобленерго» (код за ЄДРПОУ 00130725)»

 

 

 

З метою виконанняпідпункту 4 пункту 9Методики оцінки майна,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада
2015 р. № 1033, враховуючи службову записку Управління з питань корпоративних відносин Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин від 5 лютого 2016 р. № 17-1-81с,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р.
№ 2042 «Про забезпечення продажу акцій відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (код за ЄДРПОУ 00130725)», такі зміни:

1.1. У підпунктах 1.2, 1.3 слово «Забезпечити» замінити словами «Забезпечити здійснення заходів щодо»;

1.2. Підпункт 1.4 викласти у такій редакції:

«1.4. Забезпечити вжиття заходів акціонерним товариством з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання суб’єкту оціночної діяльності аудиторського висновку до 20 березня 2016 року;»;

1.3. У підпункті 1.5 слово «Забезпечити» замінити словами «Забезпечити здійснення заходів щодо», слово і символ «аудиту,» виключити.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                              І. Білоус