A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2048 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 01057723)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

          НАКАЗ

       21.03.2016                                   Київ                                      №      559   

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2048
«Про забезпечення продажу
акцій публічного акціонерного
товариства «Гайворонський
тепловозоремонтний завод»
(код за ЄДРПОУ 01057723)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський тепловозоремонтний завод», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р.
№ 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада  2015 р. № 1033, та службову записку Департаменту договірного менеджменту, міждержавних майнових та корпоративних відносин від 11 березня 2016 р. № 11-35,

 

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. У підпункті 2.4 пункту 2 наказу Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2048 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 01057723)» із змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 22 лютого 2016 р. № 360 та від 4 березня 2016 р. № 473, цифри та слово «20 березня» замінити цифрами та словом «12 квітня».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

   Голова  Фонду                                                                                              І. Білоус