A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2045 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      13.04.2016                                   Київ                                      №     744

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 30 грудня 2015 р. № 2045
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпродзержинська
теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ 00130820)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль», враховуючи вимоги пункту 9Методики оцінки майна,затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033, та службову записку Управління корпоративних прав держави Департаменту управління корпоративними правами держави від 29 березня 2016 р. № 17-3-43с,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. У підпункті 2.4 пункту 2 наказу Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2045 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)» із змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 22 лютого 2016 р. № 363, від 29 лютого 2016 р. № 414 та від 4 березня 2016 р. № 472, цифри та слово «20 березня» замінити цифрами та словом «30 квітня».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

   Голова  Фонду                                                                                             І. Білоус