A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 00018201)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                                                        НАКАЗ

     29.04.2016                                     Київ                                    №       912           

 

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Укрнафтопродукт»
(код за ЄДРПОУ  00018201)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи доповідну записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 06 квітня 2016 р. № 36-610с,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» згідно з додатком.

2. Департаменту управління корпоративними правами держави відповідно до пункту 9 Методики:

2.1. Забезпечити здійснення заходів щодо проведення відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, суцільної інвентаризації майна  публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» станом на 30 квітня 2016 року;

2.2. Забезпечити здійснення заходів щодо відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що співпадає з датою оцінки, з урахуванням аудиторського висновку наданого за результатами проведеного аудиту станом на 31 грудня 2015 р. та 31 січня 2016 р.;

2.3. Забезпечити вжиття заходів акціонерним товариством з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання суб’єкту оціночної діяльності аудиторського висновку до 20 червня 2016 року;

2.4. Забезпечити здійснення заходів щодо надання акціонерним товариством суб'єкту оціночної діяльності документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки пакета акцій, визначених суб'єктом оціночної діяльності, не пізніше 30 календарних днів після дати оцінки.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до плану розміщення акцій, зміни (уточнення) до якого затверджені цим наказом, у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону – 30 квітня 2016 року.

4. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності забезпечити продаж державного пакета акцій у розмірі 50 % плюс одна акція статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5. Наказ Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2047 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Укрнафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 00018201)» із змінами, внесеними наказами Фонду державного майна України від 22 лютого 2016 р. № 361, від 4 березня 2016 р. № 474, визнати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус