A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код за ЄДРПОУ 14309913)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

     26.05.2016                                    Київ                                    №       1034

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Машинобудівне виробниче об
єднання «Оріон»
(код за ЄДРПОУ  14309913)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 11 травня 2016 р. № 36-845с,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» згідно з додатком.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області відповідно до пункту 9 Методики:

2.1. Забезпечити здійснення заходів щодо проведення відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, суцільної інвентаризації майна  публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» станом на 31 травня 2016 року;

2.2. Забезпечити здійснення заходів щодо відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що співпадає з датою оцінки;

2.3. Забезпечити вжиття заходів акціонерним товариством з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання суб’єкту оціночної діяльності аудиторського висновку до 20 липня 2016 року;

2.4. Забезпечити здійснення заходів щодо надання акціонерним товариством суб'єкту оціночної діяльності документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі наданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 30 календарних днів після дати оцінки.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс 1 акція публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», що становить 2883281 штука, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики. Встановити дату оцінки пакета акцій – 31 травня 2016 року.

4. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 50 % статутного капіталу плюс 1 акція публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», що становить 2883281 штука, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

6. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській області у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об'єднання «Оріон» забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

7. Наказ Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2038 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (код за ЄДРПОУ 14309913)» із змінами визнати таким, що втратив чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника ГоловиФонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус

 

Додаток