A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 24 лютого 2016 р. №399 «Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код за ЄДРПОУ 05766356

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.06.2016                                    Київ                                      №    1231  

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 24 лютого 2016 р. №399
«Про організацію продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Сумихімпром»
(код за ЄДРПОУ  05766356)

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», враховуючи вимоги  пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033, та службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 29 квітня 2016 р. № 36-806с,

 

 

 НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 24 лютого 2016 р. № 399 «Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код за ЄДРПОУ 05766356)» (із змінами) такі зміни:

1.1. У підпункті 1.2 пункту 1 та пункті 2 цифри та слово «31 березня» замінити цифрами та словом «30 червня».

1.2. У підпункті 1.4 пункту 1 цифри та слово «20 травня» замінити цифрами та словом «20 серпня».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова Фонду                                                                    І. Білоус