A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 22767506)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2016                                    Київ                                    №     1273    

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Хмельницькобленерго»
(код за ЄДРПОУ  22767506)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 11 травня 2016 р. № 36-845с та лист публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» від 13 червня 2016 р. № 01/07-26-24,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (далі - ПАТ «Хмельницькобленерго»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), 30 червня 2016 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Хмельницькобленерго» у складі:

Голова комісії:

Козачук О.І. - в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго»;
заступник голови комісії:  
Іванюк О.Г. - директор з маркетингу та енергозбуту (з технічного забезпечення) ПАТ «Хмельницькобленерго»;

 

члени комісії:

Степанюк А.Г.

- заступник генерального директора - головний інженер
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Гаврилюк В.В.

- в. о. заступника генерального директора - директора з управління персоналом і соціальних питань ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Слободян О.В.

- директор департаменту ВЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Муха О.О.

- директор департаменту розподільчих мереж  
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Лисий І.В.

- заступник генерального директора з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Данилків В.Д.

- заступник генерального директора - фінансовий директор
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Іваха В.В.

- заступник генерального директора з охорони праці та навколишнього середовища ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Слободян Р.О.

- заступник генерального директора - директор з розвитку управління та інформаційних технологій
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Гаврилюк А.М.

- головний бухгалтер ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Пилипенко А.О.

- радник генерального директора з юридичних питань
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Олійник В.А.

- начальник юридично-договірного відділу
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Волощук В.В.

- начальник контрольно-ревізійного відділу
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Браславець О.М.

- начальник служби розподільчих мереж
ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Щербюк В.О.

- начальник ВТВ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

Везденецька А.А.

- начальник сектору обліку основних засобів
ПАТ «Хмельницькобленерго».

3. В. о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими відповідно до вимог законодавства України, до 25 липня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 серпня 2016 року.

4. В. о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання підпунктів 3, 4 пункту 3 цього наказу.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Хмельницькобленерго» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

9. Накази Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2040 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» (код за ЄДРПОУ 22767506)» із змінами та від 28 січня 2016 р. № 149 «Про утворення інвентаризаційної комісії ПАТ «Хмельницькобленерго» із змінами визнати такими, що втратили чинність.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

  Голова Фонду                                                                              І. Білоус