A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

    12.07.2016                                     Київ                                      №      1335             

 

Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
(код за ЄДРПОУ 14309988)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033) (далі - Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи службові записки Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 11 травня
2016 р. № 36-845с, Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 24 червня 2016 р. № 17-3-250с та лист
ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» від 06 червня 2016 р. № 315, 

     

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (далі – ПАТ«Закарпатський завод «Електроавтоматика») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону,31 серпня 2016 року.

            3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у складі:

Голова комісії:

Левицький М.Г.

- голова правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

члени комісії:

Азарій Є.М.

- головний інженер ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

Марченко М.В.

- головний бухгалтер ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

Вайда І.М.

- головний механік ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

Шевченко С.В.

- начальник відділу технічного контролю ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»;

Данча Н.В.

- начальник бюро економічного аналізу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика».

            4. Голові правління ПАТ«Закарпатський завод «Електроавтоматика» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 вересня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки, з урахуванням аудиторського висновку, наданого за результатами проведеного аудиту станом на
31 грудня 2015 р. та 31 січня 2016 р.;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, інадання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіФонду державного майна Українирезультатів аудиту
до 20 жовтня 2016 року.

5. Голові правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України  про етапи виконання пункту 4 цього наказу.

6. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на голову правління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика».

7. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика» з метою забезпечення виконання цього наказу.

8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

9. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 94,534 % статутного капіталу ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика», що становить 21285164штуки, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

10. Накази Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2039 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988) із змінами та від 27.01.2016 р. № 140 «Про утворення інвентаризаційної комісії публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» із змінами визнати такими, що втратили чинність.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

Голова Фонду                                                                                                  І. Білоус

 

Додаток