A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» (код за ЄДРПОУ 23359034)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

         НАКАЗ

04.08.2016                                          Київ                                   №  1520

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«ДТЕК Дніпрообленерго»
(код за ЄДРПОУ  23359034)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від
12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, викладеною у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033, Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), та з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 року № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 року № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами),

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до21 вересня 2016 року.

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка 11 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, – 31 серпня
2016 року.

3.     Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити організацію продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «ДТЕК Дніпрообленерго» відповідно до додатка 11 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року
№ 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

Голова  Фонду                                                                                                   І. Білоус