A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (код за ЄДРПОУ 13655435)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                        НАКАЗ

04.08.2016                                          Київ                                    № 1512

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
приватного  акціонерного товариства
«Івано-Франківський локомотиворемонтний
завод» (код за ЄДРПОУ  13655435)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи лист приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» від 16 червня 2016 р. № 692/06/2,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі - ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 31 серпня 2016 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» у складі:

Голова комісії:

    Ленів Я. Г.

- голова правління ПрАТ «Івано-Франківський

 локомотиворемонтний завод»;

заступник голови комісії:

  Пазюк О. І.                   -начальник комерційного відділу ПрАТ «Івано-Франківський

                                         локомотиворемонтний завод»;

члени комісії:

  Боднарук С. М.

- головний бухгалтер ПрАТ «Івано-Франківський

  локомотиворемонтний завод»;

  Павлюк В. М.

- начальник ВТК ПрАТ «Івано-Франківський

  локомотиворемонтний завод»;

 

  Яцик В. М.

- начальник відділу маркетингу ПрАТ «Івано-Франківський

  локомотиворемонтний завод»;

  Василишин П. Я.

- головний технолог ПрАТ «Івано-Франківський

  локомотиворемонтний завод».

3. Голові правління ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими відповідно до вимог законодавства України, до 25 вересня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 жовтня 2016 року.

4. Голові правління ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пункту 3 цього наказу.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на голову правління ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за два тижні до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р.
№ 861-р «Деякі питання приватизації»  (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності
Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

  Голова Фонду                                                                              І. Білоус