A A A K K K

Накази ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30083966)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

           НАКАЗ

04.08.2016                                          Київ                                    №  1511

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Миколаївська ТЕЦ»
(код за ЄДРПОУ  30083966)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» від
16 червня 2016 р. № 01-03/948,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» (далі - ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), 31 серпня 2016 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» у складі:

Голова комісії:

  Матвіюк О. М.

- голова правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

заступник голови комісії:

  Тимченко Л. М. -головний бухгалтер ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

члени комісії:

  Проценко Н. О.

- заступник головного бухгалтера з ведення податкового обліку

  ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Луценко В. Я.

- заступник головного бухгалтера з ведення бухгалтерського обліку ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Поливода О. В.

- провідний бухгалтер ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Рябенко Т. А.

- провідний бухгалтер ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Чубчик Т. Л.

- бухгалтер 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Луценко О.С.

- бухгалтер 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Дударева Н. В.

  Алексєєв Р. О.

- бухгалтер 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

- начальник ВМТЗ ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Кравченко І. О.

- заступник начальника ВМТЗ ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Королякова М. М.

- економіст 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Ющенко О. В.

- корпоративний секретар ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Піляєва Г. О.

- бухгалтер-ревізор ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Калач І. О.

- заступник начальника виробничо-технічного відділу
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Юклянюк Т. П.

- провідний інженер з розрахунків та режиму
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Бабайцев О. В.

- провідний інженер з ремонту ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Гольтер А. В.

- технік з метрології 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Баюс В. П.

- старший майстер з експлуатації ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Кравченко В. В.

- слюсар-ремонтник ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Місаренко Л. А.

- начальник цеху теплових мереж ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Чирук М. О.

- майстер виробничого відділу ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Спанатій С. В.

- майстер виробничої дільниці ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Тайчев П. А.

- механік ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Фурфурак О. В.

- заступник начальника хімічного цеху ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Бутенко В. Ю.

- технік-лаборант ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Феоктистов Є. В.

- заступник начальника служби інформаційних технологій та зв’язку ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Пилипенко В. В.

- інженер-електронник 1 кат. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Решетняк Н. І.

- заступник начальника відділу збуту енергії
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Галушко О. Н.

- провідний інженер ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Бакуткіна І. В.

- начальник відділу ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Мірошниченко Г. Г.

- економіст ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Симчишин В. С.

- заступник начальника ремонтно-будівельного цеху
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Головачева Н. В.

- маляр 5 розр. ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Троцкая Л. С.

- інженер з організації та нормування праці ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»;

  Оришака О. О.

- машиніст котлів 4 групи ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

3. Голові правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими відповідно до вимог законодавства України, до 25 вересня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 жовтня 2016 року.

4. Голові правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пункту  3 цього наказу.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на голову правління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за два тижні до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р. № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2013 р.
№ 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                              І. Білоус