A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

04.08.2016                                          Київ                                    № 1509

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Дніпродзержинська теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ  00130820)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2016 роках» (із змінами), з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, викладеної у новій редакції згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033 (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році», від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами), враховуючи службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 17 травня 2016 р. № 36-881с, лист публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» від 06 червня 2016 р. № 1052/01 та службову записку Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави від 24.06.2016 № 17-3-255с,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (далі -
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 30 вересня 2016 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» у складі:

Голова комісії:

   Вітютін Є.Ю.

- голова правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

Члени комісії:

   Костеріна В.П.

- головний бухгалтер ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

  Павлюченко І.М.

- заступник голови правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» з економічних питань;

Писаревський І.Є.

- головний інженер ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Крамаренко   Г.М.

- начальник відділу з правової роботи ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Крамаренко

   О. Е.

- начальник служби безпеки ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Боженова Л.І.

- бухгалтер 1-ї категорії ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Чувачалова І.А

- бухгалтер 2-ї категорії ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Усс Г.М.

- провідний інженер з налагодження та випробувань дільниці хімічного контролю та режимів ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Огнєва О.П.

- товарознавець відділу матеріально-технічного забезпечення
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Грибова З.О.

- начальник адміністративно-господарського відділу ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Золотухін С.В.

- начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ»;

   Ярова С.Ю.

- економіст з фінансової роботи 1-ї категорії ПАТ «Дніпродзержинська   ТЕЦ».

4. Голові правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 жовтня 2016 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки, з урахуванням аудиторського висновку, наданого за результатами проведеного аудиту станом на
31 грудня 2015 р.;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 листопада 2016 року.

5. Голові правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» кожні два тижні з дати отримання цього наказу у письмовому вигляді інформувати Департамент приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання пункту 4 цього наказу.

6. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на голову правління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ».

7. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

9. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

10. Накази Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2045 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)» із змінами та від 27 січня 2016 р. № 141 «Про утворення інвентаризаційної комісії
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» із змінами визнати такими, що втратили чинність.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                               І. Білоус

 

Додаток