A A A K K K

Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

__23.09.2016______                              Київ                            №  _1761_____

 

 

Про затвердження Переліку
об’єктів груп В, Г, які підлягають
продажу в 2016 році

 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2016 р. № 588 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити згідно з додатками:

1) перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016році (додаток 1);

2) перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016році після передачі пакетів акцій до Фонду державного майна України (додаток 2);

3) перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3).

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити:

1) передачу для опублікування у виданнях державних органівприватизації переліків підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) підготовку проекту наказу про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, визначених у підпункті 1 пункту 1 цього наказу, на продаж в 2016році.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду державного майна України від 30 грудня 2015 р. № 2064 «Про затвердження Переліку об'єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році» (із змінами).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

 Голова Фонду                                                                          І. Білоус

 

ДОДАТОК