A A A K K K

Про затвердження плану-графіка виставлення об`єктів груп В, Г на продаж в 2016 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_23.09.2016_                                 Київ                                   №  _1762____

 

 

Про затвердження плану-графіка виставлення
об`єктів груп В, Г на продаж в 2016 році

 

 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України  від 31 серпня 2016 р. № 588 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271», на виконання підпункту 2 пункту 2 наказу Фонду державного майна України від  вересня 2016 р. № «Про затвердження Переліку об`єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2016 році»

          НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план-графік виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2016 році (далі – план-графік) згідно з додатками:

1) об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (додаток 1);

2) об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на продаж на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах (додаток 2).

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації, Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити згідно з планом-графіком підготовку об’єктів груп В, Г для виставлення на продаж.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності протягом 1 робочого дня після затвердження акта оцінки пакета акцій чи висновку про вартість державного пакета акцій забезпечити його передачу Департаменту приватизації.

4.Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити публікацію інформаційних повідомлень про продаж об’єктів груп В, Г не пізніше встановлених термінів згідно з планом-графіком.

5. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації, Управлінню корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України оперативно інформувати Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації, а також надавати до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, уточнену інформацію про здійснені заходи з підготовки до продажу та продажу включених до плану-графіка об’єктів груп В, Г.

6. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечувати внесення змін до плану-графіка за результатами виконання п. 5 цього наказу та враховуючи фактичне прийняття відповідних актів Кабінетом Міністрів України щодо об’єктів груп В, Г, включених до Додатків 1, 2.

7. Кошти від продажу об’єктів груп В, Г зараховуються як виконання завдань органу приватизації, відповідальному за виставлення на продаж цих об’єктів, згідно з планом-графіком.

8. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації цього наказу.

9. Управлінню взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності Департаменту комунікаційного забезпечення, роботи із ВРУ та розпорядження державним майном забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті та публікацію у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації» Фонду державного майна України.

10. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду державного майна України від 12 січня 2016 р. № 42 «Про затвердження плану-графіка виставлення об`єктів груп В, Г на продаж в 2016 році» (із змінами).

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

                                                                                    

Голова Фонду                                                                                        І. Білоус

 

ДОДАТОК