A A A K K K

Наказ ФДМУ "Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.10.2016                                          Київ                                                   № 1832

 

Про затвердження Переліків об’єктів
груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 2016 році

 

              Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами)

      НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України (додаток 1);

2) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в  2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2);

3) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3);

4) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 4).

 

2. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації та регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

1) надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об'єктів груп В, Г, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу, до Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації не пізніше 10 жовтня  2016 року;

2)  підготовку визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу об'єктів груп В, Г до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити:

1) передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г до продажу в 2016 році, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу;

3) внесення змін та доповнень до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році, у разі необхідності.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 22 січня 2016 р. № 106 «Про затвердження Переліку об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році» (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

   

 

В.о. Голови Фонду                                                               Д. Парфененко

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4