A A A K K K

Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

  01.03.2017                                         Київ                                                 336

 

Про затвердження Переліків об’єктів
груп В, Г, які підлягають підготовці
до продажу в 201
7році

            

  Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України» та Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами)

      НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України (додаток 1);

2) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2);

3) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3);

4) перелік об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 4).

 

2. Управлінню реформування власності Департаменту приватизації та регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

1) надання для узагальнення пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об'єктів груп В, Г, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу, до Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації не пізніше 14 березня 2017 року;

2)  підготовку визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу об'єктів груп В, Г до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити:

1) передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г до продажу в 2017 році, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу;

3) внесення змін та доповнень до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році, у разі необхідності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

 

      Голова Фонду                                                                                 І. Білоус                    

 

  Додаток 1

  Додаток 2

  Додаток 3

  Додаток 4