A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (код за ЄДРПОУ 05743160)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

          НАКАЗ

        02.03.2017                                  Київ                                    №     346  

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
відкритого акціонерного товариства
«Оріана»
(код за ЄДРПОУ  05743160)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р.
№ 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1057-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань приватизації», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), відповідно до наказів Фонду державного майна України від
20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році», від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році», враховуючи лист відкритого акціонерного товариства «Оріана» від 30 січня 2017 р. № 100,  

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оріана» (далі - ВАТ «Оріана»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 31 березня 2017 року.

2. Утворити інвентаризаційну комісію ВАТ «Оріана» у складі:

Голова комісії:

       Юрків В. В.                 

- керуючий санацією ВАТ «Оріана»;

        член комісії:

        Тринчук Л. Б.

- головний бухгалтер ВАТ «Оріана».

3. Керуючому санацією ВАТ «Оріана» забезпечити:

 1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 2 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ВАТ «Оріана» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 квітня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 травня 2017 року.

4. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на керуючого санацією ВАТ «Оріана».

5. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави, Юридичному департаменту:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ВАТ «Оріана» з метою забезпечення виконання цього наказу.

6. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій ВАТ «Оріана», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

7. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ВАТ «Оріана» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р.
№ 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  Голова Фонду                                                                                      І. Білоус