A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій ПАТ «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385)

    ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2017                                        Київ                                         № 1072

 

Про забезпечення продажу  акцій
ПАТ «Київпассервіс»
(код за ЄДРПОУ 33348385)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (із змінами), відповідно до наказів Фонду державного майна України від 29 серпня 2016 року № 1614 «Про затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс», від 08 вересня 2016 року № 1677 «Про перетворення державного підприємства «Київпассервіс» у публічне акціонерне товариство «Київпассервіс» (із змінами), від 01 березня 2017 року № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» (із змінами) та від 12 квітня 2017 року № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році» (із змінами)

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс»), затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2016 року № 1614 «Про затвердження плану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс», замінившибукви та цифри «IVкв. 2016; IIкв. 2017» словами та цифрами «IIIквартал 2017 р.; IVквартал 2017 р.».

 

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації забезпечити пільговий продаж акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» відповідно до пункту 4 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс»), що додається.

 

3. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» (далі -ПАТ «Київпассервіс»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс») -31 липня 2017 року.

4. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Київпассервіс»в такому складі:

Голова комісії:

Котушенко М. А.

в. о. генерального директора ПАТ «Київпассервіс»;

члени комісії:

Трохименко В. І.

перший заступник генерального директора ПАТ«Київпассервіс»;

Бедик С. В.

заступник генерального директора ПАТ«Київпассервіс»;

Лебединська О. О.

головний бухгалтер ПАТ«Київпассервіс»;

Мальцев Є. М.

начальник відділу правового забезпечення ПАТ«Київпассервіс»;

Кирилюк В. М.

начальник виробничо-технічного відділу ПАТ«Київпассервіс»;

Ворожба С. М.

начальник відділу управління майном та майнових відносин ПАТ«Київпассервіс».

5. Виконуючому обов’язки генерального директора ПАТ«Київпассервіс» Котушенку М. А. забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 4 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ«Київпассервіс» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 серпня 2017 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 5 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 вересня 2017 року.

 

6. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на в. о. генерального директора ПАТ«Київпассервіс» Котушенка М. А.

 

7. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за 14 днів до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Київпассервіс» з метою забезпечення виконання цього наказу.

 

8. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій ПАТ«Київпассервіс», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс»), у строк, встановлений пунктом 96 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами).

 

9. Управлінню конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ«Київпассервіс», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до пункту 7 плану розміщення акцій (Розділ VIплану приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Київпассервіс»).

 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                 Д. Парфененко

 

 

Додаток
до наказу Фонду державного майна України
від 03.07.2017 № 1072

 

План розміщення акцій (Розділ VI плану приватизації єдиного майнового комплексу

державного підприємства «Київпассервіс»)

 

N
з/п 

Спосіб розміщення 

Термін розміщення 

Акції 

Частка в статутному капіталі,

початок 

закінчення 

кількість, штук 

вартість,  тис.грн. 

1

Закріплюється у державній власності 

-

-

-

-

-

1.1 

у т. ч. передано до холдингів 

-

-

-

-

-

Передано до холдингів  

-

-

-

-

-

Власність організації орендарів 

-

-

-

-

-

Пільговий продаж акцій  

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

362 610

362,610

0,19

4.1 

працівникам підприємства, майно якого приватизується 

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

286 110

286,110

0,15

4.2 

іншим громадянам, які мають право на пільгове придбання акцій  

Протягом 3-х місяців з дня затвердження наказу про пільговий продаж акцій

76 500

76,500

0,04

5

Продаж акцій на фондових біржах

-

-

-

-

-

5.1

на аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

-

-

-

-

-

5.2

на аукціоні без оголошення ціни

-

-

-

-

-

6

Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

-

-

-

-

-

6.1

на спеціалізованому аукціоні за гроші

-

-

-

-

-

6.2

на відкритому грошовому регіональному аукціоні

-

-

-

-

-

7

Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

IIIквартал

2017р.

IV квартал

2017 р.

195 600 390

195 600,390

99,81

Продаж пакетів акцій на міжнародних фондових ринках 

-

-

-

-

-

  

Разом: 

 

 

195 963 000

195 963

100,00

 

_____________________________________