A A A K K K

Про внесення змін до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році, та помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу у 2017 році

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2017                                              Київ                                                № 1389

 

 

Про внесення змін до Переліків об’єктів
груп В, Г,які підлягають підготовці
до продажу в 2017році, та помісячних
графіків завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу у 2017 році

 

На виконання підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336 та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р. № 589 з метою оперативної підготовки до продажу

 

НАКАЗУЮ:

                                                                                                    

          1. Внести зміни у додаток 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Департаменту приватизації Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 01 березня 2017 р. № 336  «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:

                                                          

Група В

Житомирська область
Фонд державного майнаУкраїни

00487155

Державне підприємство «Україна»

 

         2. Доповнити додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від   01 березня 2017 р. № 336 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2017 році» такою позицією:

Група В

Регіональне відділення по Житомирській області

00487155 Державне підприємство «Україна»

 

3. Внести зміни у додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році Управлінням реформування власності Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 12 квітня 2017 р. № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році», виключивши таку позицію:

                                                         

ГРУДЕНЬ

Житомирська область
Фонд державного майна
України

00487155 Державне підприємство «Україна»

 

             4. Доповнити додаток «Помісячні графіки завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України  від 12 квітня 2017 р. № 589 «Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році» такою позицією:

ГРУДЕНЬ

Регіональне відділення по Житомирській області

00487155 Державне підприємство «Україна»

 

  5. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Житомирській області забезпечити підготовку визначеного у пункті 2 цього наказу об’єкту до продажу, постійний поетапний контроль за станом його підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

  6.Управліннюоперативного планування продажу об’єктів груп В, Г   Департаменту підготовки до приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

   

В.о. ГоловиФонду                                                                           Д. Парфененко