A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14.07.2017 № 1125 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код за ЄДРПОУ 05766356)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

         20.09.2017                                 Київ                                      №   1471     

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 14.07.2017 № 1125
«Про забезпечення продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Сумихімпром»
(код за ЄДРПОУ 05766356)»

 

З метою забезпечення продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», враховуючи вимоги пункту 9 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
№ 1891 (із змінами), службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 12.09.2017 № 36-2-1425с,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 14.07.2017 № 1125 «Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» (код за ЄДРПОУ 05766356)» (із змінами) такі зміни:

1) у пункті 1 цифри та слово «31 серпня» замінити цифрами та словом «30 вересня»;

2) у підпункті 1 пункту 3 цифри та слово «25 вересня» замінити цифрами та словом «25 жовтня»;

3) у підпункті 4 пункту 3 цифри та слово «20 жовтня» замінити цифрами та словом «20 листопада».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

   В. о. Голови  Фонду                                                                                      В. Трубаров