A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (код за ЄДРПОУ 23343582)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

       НАКАЗ

      28.09.2017                                    Київ                                   №     1508

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Донбасенерго»
(код за ЄДРПОУ  23343582)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках» (із змінами), згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами), Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказу Фонду державного майна України від 20 січня 2017 року № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році» (із змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 04 вересня 2017 року № 1408 «Про припинення аукціону на Українській міжбанківській валютній біржі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – ПАТ  «Донбасенерго») документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до
21 жовтня 2017 року.

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Донбасенерго», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах – 30 вересня 2017 року.

3.     Управлінню біржового продажу Департаменту продажу забезпечити організацію продажу пакета акцій ПАТ «Донбасенерго» відповідно до додатка 7 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. Голови  Фонду                                                                          В. Трубаров