A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Одесаобленерго» (код за ЄДРПОУ 00131713)

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

      НАКАЗ

     28.09.2017                                     Київ                                   №     1506

 

 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Одесаобленерго»
(код за ЄДРПОУ  00131713)

 

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017роках» (із змінами), згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами), Порядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за
№ 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказу Фонду державного майна України від 20 січня 2017 року № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році» (із змінами), враховуючи наказ Фонду державного майна України від 04 вересня 2017 року № 1406 «Про припинення аукціону на Українській біржі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одесаобленерго»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління публічного акціонерного товариства «Одесаобленерго» (далі – ПАТ  «Одесаобленерго») документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондовій біржі, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до 21 жовтня 2017 року.

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПАТ «Одесаобленерго», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка 20 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами), у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах – 30 вересня 2017 року.

3.     Управлінню біржового продажу Департаменту продажу забезпечити організацію продажу пакета акцій ПАТ «Одесаобленерго» відповідно до додатка 20 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 року № 204-р «Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (із змінами).

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

В. о. Голови  Фонду                                                                          В. Трубаров