A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «Укрхудожпром» (код за ЄДРПОУ 22858679)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

    НАКАЗ

      23.10.2017                                     Київ                                       №  1604

 

 

Про забезпечення  продажу акцій
приватного акціонерного
товариства
«Укрхудожпром»
(код за ЄДРПОУ 22858679)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», згідно з Методикою оцінки майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (із змінами), таПорядком визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 р. № 105 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 р. за № 135/8734 (із змінами) (далі – Порядок), з метою забезпечення виконання наказів Фонду державного майна України від 20 січня 2017 р. № 71 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу  в 2017 році» (із змінами), від 30 січня 2017 р. № 132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій приватного акціонерного товариства «Укрхудожпром» (далі - ПрАТ «Укрхудожпром»)згідно з додатком.

2.     Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації здійснити заходи з отримання від голови правління ПрАТ «Укрхудожпром» документів, визначених у пункті 2 розділу ІІ Порядку, для проведення стандартизованої оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах, та подати їх до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в термін до 21 листопада 2017року.

3.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення оцінки пакета акцій ПрАТ «Укрхудожпром», який підлягає продажу на фондових біржах відповідно до додатка до цього наказу, у строки, встановлені Порядком. Встановити дату оцінки пакета акцій, який підлягає продажу на фондових біржах – 31 жовтня 2017 року.

4.     Управлінню біржового продажу Департаменту продажу забезпечити продаж державного пакета акцій ПрАТ «Укрхудожпром» на фондових біржах у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

5.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

  В. о. ГоловиФонду                                                                      В. Трубаров

 

ДОДАТОК