A A A K K K

Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.12.2017                                             Київ                                 №  1839    

 


Про затвердження Переліку
об
єктів груп В, Г, Е, які
підлягають продажу  в 201
8 році

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», враховуючи результати підготовки до продажу та продаж об`єктів, включених допостанови Кабінету Міністрів України  від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (із змінами),

         

          НАКАЗУЮ:

1.     Затвердити згідно з додатками:

1) перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році (додаток 1);

2) перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2018 році після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 2).

2. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації забезпечити:

1) передачу для опублікування у виданнях державних органівприватизації переліків підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) підготовку проекту наказу про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е, визначених у підпункті 1 пункту 1 цього наказу, на продаж в 2018 році.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                         В. Трубаров     

 

Додаток 1 та 2