A A A K K K

Про затвердження Переліків об`єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 13.12.2017                                            Київ                                               № 1868      

 

 

Про затвердження Переліків об'єктів
груп В, Г, що підлягають підготовці
до продажу в 2018 році

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна» та враховуючи результати підготовки до продажу об'єктів, включених допостанови Кабінету Міністрів України  від 12 травня 2015 року № 271   «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (із змінами),

      НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Перелік об'єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в  2018 році Управлінням реформування власності Департаменту підготовки до приватизації Фонду державного майна України (додаток 1);

2) Перелік об'єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України  (додаток 2);

3) Перелік об'єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в  2018 році Управлінням реформування власності Департаменту підготовки до приватизації Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 3);

4) Перелік об'єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в   2018 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України після їх виключення із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток 4).

 

2. Управлінню реформування власності Департаменту підготовки до  приватизації та регіональним відділенням Фонду державного майна України забезпечити:

1) надання для узагальнення уточнених пропозицій щодо термінів завершення підготовки до продажу об'єктів груп В, Г, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу, до Управління оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до  приватизації на електронну адресу m_tkalenko@spfu.gov.ua не пізніше 19 грудня 2017 року;

2)  підготовку визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу об'єктів груп В, Г до продажу, постійний поетапний контроль за станом їх підготовки та своєчасне вжиття заходів з виконання етапів підготовки у встановлені терміни.

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту підготовки до приватизації забезпечити:

1) передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації переліку підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу;

2) підготовку проекту наказу про затвердження помісячних графіків підготовки об'єктів груп В, Г до продажу в 2018 році, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 1 цього наказу;

3) внесення змін та доповнень до Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2018 році, у разі необхідності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                           В. Трубаров 

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4