A A A K K K

Про затвердження помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2017                                            Київ                                              №  1955

 

 

 

Про затвердження помісячних графіків
завершення підготовки об’єктів груп В, Г
до продажу в 2018 році

 

На виконання підпункту 2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017року № 1868 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році»

 

НАКАЗУЮ:

 

          1. Затвердити Помісячний графік завершення підготовки об’єктів     груп В, Г до продажу в 2018 році Управлінням реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України та Помісячний графік завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році регіональними відділеннями Фонду державного майна України, що додаються.

 

          2. Управлінню реформування власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України, регіональним відділенням Фонду державного майна України відповідно до пункту 1 цього наказу забезпечити:

 

          1) Виконання помісячних графіків завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році.

 

           2) Подання до 05 числа місяця, наступного за звітним, інформації про стан підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році (пооб’єктно)  до Управління з питань планування та пільгового продажу об’єктів груп В, Г, Е Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України в паперовому та електронному вигляді (електронна адреса: m_tkalenko@spfu.gov.ua). У разі затримки завершення підготовки об’єктів до продажу інформацію надавати з обґрунтуванням причин такої затримки, необхідності вжиття відповідних заходів, а також про вжиті заходи для своєчасного завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2018 році.

 

          3. Управлінню з питань планування та пільгового продажу об’єктів груп В, Г, Е Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України забезпечити:

 

1) Передачу для опублікування у виданнях державних органів приватизації помісячних графіків, зазначених у пункті 1 цього наказу.

 

 2) Підготовку проектів наказів про внесення змін та доповнень до помісячних графіків.

         

  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. Голови Фонду                                                                            В. Трубаров

 

Додаток

Додаток