A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» (код за ЄДРПОУ 33348385)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

     НАКАЗ

          27.12.2017                                Київ                                    №      1952   

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Київпассервіс»(код за ЄДРПОУ  33348385)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), з метою виконання наказів Фонду державного майна України від 05 грудня 2017 р.
№ 1839 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році», від 13 грудня 2017 р. № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році», враховуючи наказ Фонду державного майна України від 18 грудня 2017 р. № 1892 «Про завершення пільгового продажу акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» та лист публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» від 04.12.2017 № 1/06-18/70ф,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій публічного акціонерного товариства «Київпассервіс» (далі - ПАТ «Київпассервіс») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 99,991 % статутного капіталу ПАТ «Київпассервіс», що становить 195944640 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 31 січня 2018 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПАТ «Київпассервіс» у такому складі:

голова комісії:

Любченко Д. А.

- генеральний директор ПАТ «Київпассервіс»;

члени комісії:

Скабела В. М.

- перший заступник генерального директора ПАТ «Київпассервіс»;

Лисенко В. Д.

- заступник генерального директора ПАТ «Київпассервіс»;

  Карножицька М. В.

- головний бухгалтер ПАТ «Київпассервіс»;

Свірська О.О.

- начальник відділу правового забезпечення ПАТ «Київпассервіс»;

Кирилюк В. М.

- начальник виробничо-технічного відділу ПАТ «Київпассервіс»;

Мацюцький П. І.

- провідний інженер відділу управління майном та майнових відносин ПАТ «Київпассервіс»;

Якименко Л. В.

- начальник контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Київпассервіс»;

Наумчук М. В.

- провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення ПАТ «Київпассервіс»;

Мороз А. П.

- провідний інженер відділу матеріально-господарського забезпечення ПАТ «Київпассервіс»;

Гусарова В. П.

- в. о. начальника відділу матеріально-господарського забезпечення ПАТ «Київпассервіс».

4. Генеральному директору ПАТ «Київпассервіс» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПАТ «Київпассервіс» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142 (із змінами), на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 лютого 2018 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб'єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 березня 2018 року.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора ПАТ «Київпассервіс».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПАТ «Київпассервіс» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки державного пакета акцій розміром 99,991 % статутного капіталу ПАТ «Київпассервіс», що становить 195944640 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 99,991 % статутного капіталу
ПАТ «Київпассервіс», що становить 195944640 штук, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

  В. о. Голови Фонду                                                                     В. Трубаров

 

Додаток