A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» (код за ЄДРПОУ 05808758)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 НАКАЗ

           16.01.2018                               Київ                                    №     44                 

 

Про забезпечення продажу  акцій
публічного акціонерного товариства
«Львівський завод «Автонавантажувач»
(код за ЄДРПОУ  05808758)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), з метою виконання наказів Фонду державного майна України від 5 грудня 2017 р.
№ 1839 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році», від 13 грудня 2017 р. № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році», враховуючи службову записку Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності від 03.01.2018 № 36-58-10,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити дату оцінки державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» (далі - ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»), що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), 31 січня 2018 року.

2. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області:

 1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за
№ 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) забезпечити здійснення заходів щодо проведення ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» суцільної інвентаризації майна товариства відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;  

3) забезпечити здійснення заходів щодо відображення акціонерним товариством у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації;

4) забезпечити здійснення заходів щодо надання акціонерним товариством Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки, та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 40 календарних днів після дати оцінки;

5) забезпечити вжиття акціонерним товариством заходів з проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту до 20 березня 2018 року;

6) інформувати у письмовому вигляді Департамент підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України про етапи виконання кожного з підпунктів пункту 2 цього наказу.

3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від
03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами), у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

4. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України:

1) забезпечити продаж державного пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами);

2) після затвердження підсумків конкурсу у 3-денний строк з моменту підписання акта приймання-передавання пакета акцій надати Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області оригінал акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

5. Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Львівській області у тижневий строк після отримання оригіналу акта приймання-передавання пакета акцій ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» забезпечити підготовку розпорядження про виконання облікової операції щодо списання пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                       В. Трубаров