A A A K K K

Про забезпечення продажу акцій приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (код за ЄДРПОУ 00130820)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

     НАКАЗ

       17.01.2018                                   Київ                                    №      61   

 

Про забезпечення продажу  акцій
приватного акціонерного товариства
«Дніпро
вська теплоелектроцентраль»
(код за ЄДРПОУ  00130820)

 

На виконання частини третьої статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», з урахуванням вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 (із змінами) (далі – Методика), з метою виконання наказів Фонду державного майна України від
5 грудня 2017 р. № 1839 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році», від 13 грудня 2017 р. № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році», враховуючи  лист приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» від
2 січня 2018 р. № 06/06,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити зміни (уточнення) до плану розміщення акцій приватного акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» (далі -
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ») згідно з додатком.

2. Встановити дату оцінки державного пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 31 січня 2018 року.

3. Утворити інвентаризаційну комісію ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» у складі:

Голова комісії:

  Вітютін Є.Ю.           

   - генеральний директор - член дирекції ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

Члени комісії:

     Костеріна В.П.

    - головний бухгалтер - член дирекції ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

    Павлюченко І.М.

- заступник генерального директора з економічних питань - член дирекції ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

    Писаревський І.Є.

   - головний інженер - член дирекції ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

     Крамаренко Г.М.

- начальник юридичного відділу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

     Крамаренко О. Є.

- начальник служби економічної безпеки ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

     Боженова Л.І.

    - бухгалтер 1-ї категорії ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

     Чувачалова І.А

    - бухгалтер 2-ї категорії ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

      Усс Г.М.

- провідний інженер з налагодження та випробувань дільниці хімічного контролю та режимів ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

      Огнєва О.П.

- товарознавець відділу матеріально-технічного забезпечення
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

      Грибова З.О.

- начальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

      Золотухін С.В.

- начальник виробничо-технічного відділу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»;

      Ярова С.Ю.

- економіст з фінансової роботи 1-ї категорії ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

4. Генеральному директору - члену дирекції ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» забезпечити:

1) проведення інвентаризаційною комісією у складі, зазначеному у пункті 3 цього наказу, суцільної інвентаризації майна ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 р. № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 р. за № 1365/26142, на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки. Затвердити протокол інвентаризаційної комісії з додатками до нього, оформленими згідно з вимогами нормативно-правових актів, до 25 лютого 2018 року;

2) відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації майна, проведеної відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього наказу, і складення за результатами інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії балансу на дату інвентаризації, що збігається з датою оцінки;

3) надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України документів, складених під час інвентаризації майна, у тому числі балансу на дату оцінки та інших документів, необхідних для оцінки державного пакета акцій, визначених Фондом державного майна України на підставі поданого суб’єктом оціночної діяльності переліку, не пізніше 35 календарних днів після дати оцінки;

4) проведення аудиту з метою підтвердження правильності складення фінансової звітності за останній рік до дати оцінки, а також балансу, складеного на дату оцінки, і надання Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України результатів аудиту
до 20 березня 2018 року.

5. Відповідальність за своєчасність подання та достовірність результатів інвентаризації покласти на генерального директора - члена дирекції
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

6. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави:

1) надати до Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності інформацію про об’єкт оцінки, передбачену Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 р. № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 р. за № 60/28190, для оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності не пізніше ніж за тиждень до дати оцінки;

2) у межах компетенції забезпечити здійснення заходів щодо організації та координації діяльності органів управління ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» з метою забезпечення виконання цього наказу.

7. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити проведення незалежної оцінки пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, який підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, у строк, встановлений пунктом 96 Методики.

8. Управлінню конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації забезпечити продаж державного пакета акцій розміром 99,928 % статутного капіталу ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», що становить 101565404 штуки, за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону у терміни, встановлені додатком до цього наказу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

  В. о. Голови Фонду                                                                          В. Трубаров

 

Додаток