A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 12.03.2018 № 383 «Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045)»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

     15.03.2018                                     Київ                                      №      402         

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від
12.03.2018 № 383
«Про організацію продажу акцій
публічного акціонерного товариства
«Центренерго»
(код за ЄДРПОУ 22927045)»

 

 

З метою забезпечення організації продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго», враховуючи лист публічного акціонерного товариства «Центренерго» від 13.03.2018 № 11/874,

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Внести зміни до пункту 4 наказу Фонду державного майна України від 13.03.2018 № 383 «Про організацію продажу акцій публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045)», виклавши його у такій редакції:

«4. Відповідальність за своєчасність подання результатів інвентаризації покласти на члена Дирекції (Директора), в.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго»; відповідальність за додержання правил проведення інвентаризації, повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів (актів інвентаризації) даних про фактичні залишки активів та повноту відображення зобов’язань, правильність оформлення матеріалів інвентаризації покласти на члена Дирекції (Директора), в.о. Генерального директора ПАТ «Центренерго» та членів інвентаризаційної комісії ПАТ «Центренерго».».

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

   В. о. Голови  Фонду                                                                                      В. Трубаров