A A A K K K

Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 27.03.2018                                            Київ                     №  447

 

 

Про затвердження переліків
об
єктів малої приватизації, що
підлягають приватизації  в 2018 році

 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України»,  «Про приватизацію державного і комунального майна»,

          НАКАЗУЮ:

1.   Затвердити переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, згідно з додатками:

1) Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності (додаток 1);

2) Перелік єдиних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, у тому числі тих, що передані в оренду (додаток 2);

3) Перелік окремого майна (додаток 3);

4) Перелік об’єктів незавершеного будівництва, законсервованих об’єктів (додаток 4);

5) Перелік об’єктів соціально-культурного призначення (додаток 5).

2. Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації, начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України забезпечити:

1) прийняття рішення про приватизацію об’єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цього наказу, у строк, що не перевищує 30 днів з дня видання цього наказу;

2) під час прийняття рішення про приватизацію об’єктів одночасне визначення способів їх продажу, крім випадків, визначених статтею 16 та частиною 2 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна України»;

3) вжиття заходів щодо визначення балансової вартості об’єктів (активів об’єктів), включених до додатків 2-5 до цього наказу, а у разі її відсутності встановити таку вартість відповідно до Методики оцінки;

4) у разі визначення способу продажу об’єкта – викуп відповідно до статті 16 та частини 2 статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна України», здійснення заходів з продажу об’єктів;

5) завершення підготовки до продажу 70 відсотків загальної кількості об’єктів, включених до додатків 2-5 до цього наказу, та 100 відсотків об’єктів, включених до додатка 1 до цього наказу, з одночасною підготовкою інформаційних повідомлень про продаж цих об’єктів, за винятком зазначених у підпункті 4 цього пункту об’єктів та об’єктів, щодо яких функції управління майном не передано у визначений законодавством строк, у термін до 01 червня 2018 р.

3. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна України оперативно інформувати Департамент підготовки та продажу об’єктів приватизації, а також надавати до 5 числа кожного місяця, наступного за звітним, уточнену інформацію про здійснені заходи із забезпечення приватизації об’єктів, включених до переліків, затверджених пунктом 1 цього наказу, по яких регіональні відділення Фонду державного майна України визначені органами приватизації.

4. Начальники регіональних відділень Фонду державного майна України  несуть персональну відповідальність за своєчасність та виконання в повному обсязі завдань, встановлених пунктом 2 цього наказу, щодо об’єктів, по яких регіональні відділення Фонду державного майна України визначені органами приватизації.

5. З моменту набрання чинності цим наказом визнати такими, що втратили чинність, накази державних органів приватизації з питань, що стосуються включення об’єктів державної власності до відповідних переліків, що підлягають приватизації (внесення змін до них), підготовки до продажу та організації їх продажу щодо об’єктів, зазначених у пункті 1 цього наказу.

6. Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

7. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістюзабезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України та публікацію у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації».

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                       В. Трубаров      

 

 

 

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ДОДАТОК 5