A A A K K K

Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 лютого 2018 р. № 111-р 
Київ

Про визначення радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства “Центренерго” розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства та оплати його послуг

1. Ураховуючи результати конкурсу з відбору радника для підготовки до приватизації та продажу пакета акцій “Центренерго” (далі - товариство) розміром 78,289 відсотка статутного капіталу товариства:

1) визначити радником для підготовки до приватизації та продажу зазначеного пакета акцій товариства компанію (Республіка Польща) (далі - радник);

2) встановити такі основні завдання раднику:

проведення збору інформації та аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності товариства;

приведення основних показників бухгалтерської звітності товариства у відповідність із стандартами бухгалтерського обліку;

проведення аудиту;

визначення інвестиційної привабливості товариства та можливих шляхів її підвищення, шляхів реструктуризації кредиторської заборгованості, рекомендацій щодо встановлення основних цін і тарифів на продукцію та послуги, маркетингової політики, інших заходів;

забезпечення проведення незалежної оцінки з метою визначення вартості пакетів акцій та подання звіту про оцінку майна для затвердження державним органом приватизації;

підготовка документації про товариство згідно з вимогами законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснення заходів щодо пошуку потенційного інвестора;

3) здійснити оплату послуг радника за рахунок відповідних коштів державного бюджету на загальну суму, еквівалентну 3 млн. доларів США.

2. Фонду державного майна:

1) забезпечити виконання радником умов договору про надання послуг радника;

2) інформувати щомісяця Кабінет Міністрів України про виконання умов договору про надання послуг радника.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 25