A A A K K K

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 09 листопада 2017 року № 1694 «Щодо проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке передане на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприємству «Укртранснафтопродукт» (із змінами)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2018                                      Київ                                                   № 40

 

 

Про внесення змін до наказу
Фонду державного майна України
від 09 листопада 2017 року № 1694
«Щодо проведення інвентаризації
конфіскованого майна, яке передане
на відповідальне зберігання та в оперативне
управління державному підприємству

«Укртранснафтопродукт» (із змінами)

 

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142, наказу Фонду державного майна України від 04 січня 2018 року № 9, листа Публічного акціонерного товариства «Укртранснафта» від 15 грудня 2017 року  № 67-00/11/4999, листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 29 грудня 2017 року № 01-08-06568

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 09 листопада 2017 року № 1694 «Щодо проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке передане на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприємству «Уктранснафтопродукт» (із змінами) такі зміни:

1) у пункті 1:

включити до складу інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації конфіскованого майна, яке передане на відповідальне зберігання та в оперативне управління державному підприємству «Укртранснафтопродукт» (далі – Комісія) Столярова Юрія Гдалійовича– виконуючого обов’язки директора державного підприємства «Одеський нафтопереробний завод»;

доповнити абзацом такого змісту:

«Залучити до роботи Комісії в якості експерта:

Ільницького Сергія Орестовича– начальника товарно-транспортного відділу філії «Південні магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта».

2) у пункті 3 слова та цифри «до 15.01.2018 року» замінити словами та цифрами «до 15.02.2018 року».

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                В. Державін