A A A K K K

Щодо ПАТ КБ «Дніпровське» (код ЄДРПОУ 14308411)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018                                          Київ                                   № 588

 

Щодо  ПАТ КБ «Дніпровське»
(код ЄДРПОУ 14308411)

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» і від 10 березня 2017 року  № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (із змінами), з метою приведення діяльності публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» (далі – Товариство) у відповідність із вимогами законодавства України

НАКАЗУЮ:

1.     Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.     Змінити повне найменування з публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» на акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Дніпровське», скорочене найменування з ПАТ КБ «Дніпровське» на АТ КБ «Дніпровське».

3.     Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське», що  додається.

4.     Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати статут акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське», що додається, з урахуванням пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.     Вважати такими, що втратили чинність, положення Товариства, затверджені наказом Державної холдингової компанії «Дніпровський машинобудівний завод» від 17 серпня 2011 року № 3, а саме:

1)       положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське»;

2)       положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське»;

3)       положення про Правління публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське»;

4)       положення про Ревізійну комісію публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське»;

5)       положення про розпорядження та використання майна (необоротних активів) публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське».

6.    Затвердити Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське», що  додається.

7.    Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське», що  додається.

8.    Встановити такі чіткі цілі діяльності акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» на 2019 рік: провадження товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9.    Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: 

1) Галушка Андрія Георгійовича;

2) Новицького Олександра Юрійовича;

3) Швеця Віктора Івановича.

10. Призначити членами Наглядової ради акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» представників акціонера товариства, юридичної особи Фонду державного майна України (далі – Фонд):

1) Холоднову Ірину Петрівну – заступника начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

2) Єсипенко Людмилу  Миколаївну – заступника начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

3) Шмігач Ольгу Миколаївну – головного спеціаліста Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

4) Корнієнко Аллу Григорівну  – головного спеціаліста Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

5) Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну – головного спеціаліста Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду.

11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» (додається) та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради керівника виконавчого органу акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське».

12. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 

1) Доденка Дмитра Олександровича;

2) Калмикової Зої Петрівни;

3) Рашевського Євгена Володимировича;

4) Старини Світлани Анатоліївни.

13. Призначити членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське»:

1) Резніченко Аллу Володимирівну – виконувача обов’язків начальника відділу  Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду;

2) Ліпську Ірину Олексіївну – головного спеціаліста Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду;

3) Новохатню Ірину Михайлівну – головного державного ревізора-інспектора відділу перевірок окремих платників податків управління аудиту Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

14. Керівнику виконавчогооргану Товариства:

1)         у триденний строк з моменту видання цього наказу забезпечити державну реєстрацію статуту акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» в установленому законодавством порядку;

2)         у  триденний  строк  з  дня державної реєстрації статуту акціонерного товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» забезпечити   надання  до Фонду  належним  чином  засвідченої копії статуту  акціонерного  товариства «Конструкторське бюро «Дніпровське» та копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

     Заступник Голови Фонду                                                         В. Державін

 

Статут АТ "Конструкторське бюро "Дніпровське"

 Договір з Членом Наглядової ради акціонерного товариства "Конструкторське бюро "Дніпровське"

Положення про принципи формування Наглядової ради АТ "Конструкторське бюро "Дніпровське"

Кодекс корпоративного управління АТ "Конструкторське бюро "Дніпровське"