A A A K K K

Про нарахування дивідендів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2018                                      Київ                                      № 584

 

Про нарахування дивідендів

 

На виконання законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 року № 139 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави»

НАКАЗУЮ:

 

1.   Затвердитирічний звіт приватного акціонерного товариства «Президент - Готель» (далі - ПрАТ «Президент – Готель» або Товариство) за 2017 рік.

2. Затвердити висновок ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Президент – Готель» за 2017 рік.

3.Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, наступним чином:

-    95 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

-    5 % - на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства.

4.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2017 рік у розмірі 12 754 104  грн. 83 коп.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

  

Заступник Голови Фонду                                                             В. Державін