A A A K K K

Щодо ПАТ «Україна Туристична» (код ЄДРПОУ 30634595)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018                                           Київ                                   № 622

 

 

Щодо  ПАТ «Україна Туристична»
(код ЄДРПОУ 30634595)

 

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» і від 10 березня 2017 року  № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (із змінами), та з метою приведення діяльності публічного акціонерного товариства «Україна Туристична» (далі – Товариство) у відповідність із вимогами законодавства України

НАКАЗУЮ:

1.     Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.     Змінити повне найменування з публічного акціонерного товариства «Україна Туристична» на акціонерне товариство «Україна Туристична», скорочене найменування з ПАТ «Україна Туристична» на АТ «Україна Туристична».

3.     Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статут акціонерного товариства «Україна Туристична», що  додається.

4.     Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати статут акціонерного товариства «Україна Туристична», що додається, з урахуванням пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

5.     Затвердити Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Україна Туристична», що  додається.

6.    Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична», що додається.

7.    Встановити такі чіткі цілі діяльності акціонерного товариства «Україна Туристична»на 2019 рік: провадження товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

8.    Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. 

9. Призначити членами Наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична» представників акціонера товариства, юридичної особи Фонду державного майна України (далі – Фонд):

1) Єсипенко Людмилу Миколаївну  – заступника начальника Відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

2) Корнієнко Аллу Григорівну  – головного спеціаліста Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

3) Андрієнко Поліну Григорівну – головного спеціаліста Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

4)Гриненко РитуЛеонідівну-головногоспеціалістаУправління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами державиФонду;

5) СтрельниковаПавлаОлександровича-головногоспеціалістаУправління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами державиФонду.

10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради акціонерного товариства «Україна Туристична» (додається) та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради керівника виконавчого органу акціонерного товариства «Україна Туристична».

11. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 

12. Призначити членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Україна Туристична»:

1) Фонд державного майна України –акціонера товариства - юридичну особу;

2) Резніченко Аллу Володимирівну – виконувача обов’язків начальника відділу Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаменту планування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду;

3) Державну фіскальну службу України – юридичну особу.

13. Керівнику виконавчогооргану Товариства:

1)      у триденний строк з моменту видання цього наказу забезпечити державну реєстрацію статутуакціонерного товариства «Україна Туристична»в установленому законодавством порядку;

2)     у триденний строк з дня державної реєстрації статуту акціонерного товариства «Україна Туристична» забезпечити надання до Фонду належним чином засвідченої копії статуту акціонерного товариства «Україна Туристична» та копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

 

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.    

 

 

           Заступник Голови Фонду                                                  Є. Асташев

 

Кодекс корпоративного управління АТ "Україна Туристична"

Статут АТ "України Туристична"

Положення про принципи формування наглядової ради АТ "Україна Туристична"

Договір з Членом Наглядової ради АТ "Україна Туристична"