A A A K K K

Щодо ПАТ НДПІ «Механобрчормет» (код ЄДРПОУ 04689352)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

       10.05.2018                                   Київ                                   № 623

 

 Щодо ПАТ НДПІ «Механобрчормет»
(код ЄДРПОУ 04689352)

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» і від 10 березня 2017 року  № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності» (із змінами), та з метою приведення діяльності публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» (далі – Товариство) у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік взяти до відома.

2. Річний звіт Товариства за 2017 рік взяти до відома.

3. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

4. Змінити повне найменування з публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» на акціонерне товариство «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» скорочене найменування з ПАТ НДПІ «Механобрчормет» на АТ НДПІ «Механобрчормет».

5. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити статутакціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет», що  додається.

6.Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати статут акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет», що додається, з урахуванням пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

7. Затвердити Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет», що  додається.

8. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет», що додається.

9. Встановититакічіткіцілідіяльностіакціонерноготовариства«Науково-досліднийтапроектнийінститутпозбагаченнютаагломераціїрудчорнихметалів«Механобрчормет» на2019 рік: провадженнятовариствомринковоїдіяльності, забезпеченняприбутковостітаефективності, нарощуваннятемпівгосподарськоїдіяльності.

10. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

11.Призначити членами наглядової ради акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» представників акціонера товариства, юридичної особи Фонду державного майна України (далі – Фонд):

Савченко Світлану Миколаївну -начальника відділу обліку корпоративних прав Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

Єсипенко Людмилу Миколаївну -заступника начальника відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариствУправління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

Стрельникова Павла Олександровича - головного спеціаліста відділу корпоративного управлінняУправління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

Божко Ганну Олександрівну -головного спеціаліставідділу корпоративного управлінняУправління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду;

Кузуб Тетяну Олександрівну - головного спеціаліставідділу відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду.

12. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»(додається) та уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради керівника виконавчого органу акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет».

13. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 

14. Призначити членами Ревізійної комісії акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»:

Фонд державного майна України - акціонератовариства - юридичнуособу;

Варшавську Надію Володимирівну головного спеціаліста відділу фінансового планування Управління фінансового планування та фінансово-економічного моніторингу господарської діяльності Департаментупланування і моніторингу фінансово-господарської діяльності та з питань банкрутства Фонду;

Державну фіскальну службу України - юридичну особу.

15. Керівнику виконавчогооргану Товариства:

1)           у триденний строк з моменту видання цього наказу забезпечити державну реєстрацію статутуакціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»в установленому законодавством порядку;

2)         у триденний строк з дня державної реєстрації статуту акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»забезпечити надання до Фонду належним чином засвідченої копії статуту акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»та копії опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.    

 

 

           Заступник Голови Фонду                                                         Є. Асташев

 

Статут АТ "Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів "МЕХАНОБРЧОРМЕТ"

Положення про принципи формування наглядової ради АТ «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»

Кодекс корпоративного управління акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації  руд чорних металів «Механобрчормет»

Договір з Членом Наглядової ради  акціонерного товариства «Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчормет»