A A A K K K

Про затвердження нової редакції статуту приватного акціонерного товариства «Президент-Готель»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2018                                      Київ                                                  № 657

 

Про затвердження
нової редакції статуту

приватного акціонерного товариства «Президент-Готель»

 

На підставі законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», з метою приведення статуту приватного акціонерного товариства «Президент - Готель» у відповідність до вимог законодавства України

НАКАЗУЮ:

              1.Затвердити зміни до статуту приватного акціонерного товариства «Президент-Готель» (далі – ПрАТ «Президент - Готель» або Товариство) шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

              2. Надати Голові виконавчого органу Товариства повноваження на підписання нової редакції статуту ПрАТ «Президент - Готель».

              3. Виконавчому органу Товариства:

              - забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту ПрАТ «Президент - Готель» в порядку, встановленому чинним законодавством;

              - у тижневий строк з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Президент - Готель» надати до Фонду державного майна України його нотаріально засвідчену копію

                   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                          В. Державін

 

 

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРЕЗИДЕНТ - ГОТЕЛЬ»