A A A K K K

Про затвердження Порядкунадання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.05.2018                                         Київ                                            №672

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за № 687/32139

 

 

 

Про затвердження Порядкунадання
потенційними покупцями об’єктів
великої приватизації коментарів та
пропозицій до проекту договору
купівлі-продажу

 

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу, що додається.

2. Управлінню продажу об’єктів великої приватизації  Департаменту приватизації у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.  Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

           

В. о. Голови Фонду                                                                         В. Трубаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
 «21» травня2018 року№ 672

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 червня 2018 р. за № 687/32139

 

 

ПОРЯДОК

надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації
коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу

 

 

1.  Цей Порядок визначає процедуру надання потенційними покупцями об’єктів великої приватизації до органу приватизації власних коментарів та пропозицій до проекту договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації (далі - проект договору).

2.  Після публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта великої приватизації потенційні покупці листом звертаються до органу приватизації для отримання інформаційного пакета та проекту договору.

3.  Потенційні покупці опрацьовують проект договору та мають право надати до органу приватизації пропозиції та коментарі до нього, чітко обґрунтувавши при цьому свої позиції щодо проекту договору, а в разі потреби виклавши окремі його положення у відповідній редакції.

Пропозиції та коментарі подаються листом до органу приватизації не пізніше, ніж за 13 робочих днів до дати проведення початку аукціону з продажу об’єкта великої приватизації.

4.   Пропозиції до проекту договору, запропоновані потенційними покупцями, повинні відповідати умовам продажу, зазначеним в інформаційному повідомленні про приватизацію об’єкта великої приватизації. 

5.  Після отримання коментарів та пропозицій до проекту договору орган приватизації здійснює їх аналіз та узагальнює. У разі виникнення спірних питань рішення щодо редакції проекту договору приймається робочою групою органу приватизації з цих питань. Персональний склад цієї робочої групи та регламент її роботи затверджується наказом органу приватизації. Орган приватизації має право відхилити зміни та доповнення до проекту договору, якщо вони суперечать умовам продажу та/або чинному законодавству України.

6. За результатами опрацювання коментарів та пропозицій до проекту договору орган приватизації готує та затверджує остаточний проект договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації.

7. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку аукціону з продажу об’єкта великої приватизації, орган приватизації надає під розпис кожному потенційному покупцю (уповноваженому представнику) затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації, до якого не можуть бути внесені зміни.

 

 

В. о. директора Департаменту приватизації
Фонду державного майна України                                             С. Дзюбенко