A A A K K K

Про передачу регіональному відділенню Фонду державного майна України по Донецькій області повноважень з управління корпоративними правами держави у публічному акціонерному товаристві «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 19.06.2018                                         Київ                                                  № 816

 

    Про передачу регіональному відділенню
   Фонду державного майна України по Донецькій області
   повноважень з управління корпоративними правами
   держави у
публічному акціонерному товаристві
   «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда»

 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про Фонд державного майна України», з метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави у публічному акціонерному товаристві «Артемівський машинобудівний завод «Побєда труда» (далі – ПАТ «Артеммаш «Побєда труда»), що перебуває у сфері управління Фонду державного майна України

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Фонду державного майна України передати регіональному відділеннюФонду державного майна України по Донецькій області (далі – РВ ФДМУ по Донецькій області) повноваження з управління та обліку корпоративних прав держави у ПАТ «Артеммаш «Побєда труда».

2. РВ ФДМУ по Донецькій області у двотижневий строк з моменту підписання цього наказу надати депозитарній установі - АБ «УКРГАЗБАНК»,            в якій відкрито рахунок держави документи, необхідні для набуття РВ ФДМУ     по Донецькій області статусу керуючого рахунком у цінних паперах держави пакету акцій ПАТ «Артеммаш «Побєда труда» (код ЄДРПОУ – 00165652), у кількості 48995356 штук у розмірі 99, 9813 % статутного капіталу.

3. Управлінню корпоративних прав держави Департаментууправління державними підприємствами та корпоративними правами держави у двотижневий строк з моменту підписання цього наказу забезпечити передачу згідно з актом приймання-передачі до РВ ФДМУ по Донецькій області документів та матеріалів щодо управління корпоративними правами держави у ПАТ «Артеммаш «Побєда труда».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

   В. о. Голови Фонду                                                                      В.Трубаров