A A A K K K

Про прийняття рішення щодо приватизації державного пакета акцій ПрАТ «Авіакомпанія «Горлиця»

№ 1897 від 2 липня 2014 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2014                             Київ                                     №1897

Про прийняття рішення щодо
приватизації державного пакета акцій
ПрАТ «Авіакомпанія «Горлиця»

Відповідно до Закону України «Про Фонд державного майна України», Закону України «Про приватизацію державного майна» та згідно з наказом Фонду державного майна України від 15 травня 2013 року № 629 «Про затвердження Переліку об’єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2013-2014 роках» (зі змінами та доповненнями) та службової записки від 24.06.2014 № 27-343с.

НАКАЗУЮ:

1. Прийняти  рішення  про  приватизацію державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» у кількості 9‘423‘466 (дев’ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі чотириста шістдесят шість) простих іменних акцій, сумарною номінальною вартістю 9‘423‘466,00 грн (дев’ять мільйонів чотириста двадцять три тисячі чотириста шістдесят шість  гривень), що становить 35,69 % статутного капіталу товариства.

Найменування підприємства

Місцезнаходження

приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія «Горлиця»
(Код  ЄДРПОУ 30369224)
02160, м. Київ,
проспект Воззєднання,
буд. 15

2. Управлінню офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечити публікацію в газеті «Відомості приватизації» рішення про приватизацію.

3. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності вжити заходів щодо проведення незалежної оцінки для визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця».

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності.


В.о. Голови Фонду                                                            Д. Парфененко