A A A K K K

Про заміну члена наглядової ради акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019                                             Київ                                      № 794

 

 

 

 Про заміну члена наглядової ради акціонерного
товариства «Харківський науково-дослідний та
проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект»

 

        Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», статуту акціонерного товариства  «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. У зв’язку з припиненням  з 16 липня 2019 року повноважень члена наглядової ради  акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» Попова Дмитра Сергійовича  – представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Україна у складі наглядової ради акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»,замінити на представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Україна у складі наглядової ради цього акціонерного товариства – Сачівка Андрія Івановича– заступника директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду державного майна України.

2. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу акціонерноготовариства«Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради товариства для набуття ним повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

 

   Заступник Голови Фонду                                              Олена  КОРОТКА