A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2019                                              Київ                                  №804

 

 Про заміну членів наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Сумихімпром»

 

           Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України»,статуту публічного акціонерного товариства «Сумихімпром»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити Візіра Олександра Сергійовича та Попова Дмитра Сергійовича –  представників акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром» на представників акціонера – Держава Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Сумихімпром», а саме:

          - Сачівка Андрія Івановича – заступника директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду державного майна України;

Босенка Євгенія Юрійовича – заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради  публічного акціонерноготовариства«Сумихімпром» Візіра Олександра Сергійовича та Попова Дмитра Сергійовича.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу публічного акціонерноготовариства«Сумихімпром» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства, для набуття ними повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                           Олена  КОРОТКА