A A A K K K

Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2019                                        Київ                                   № 961

 

 

Про затвердження складу
Конкурсної комісії  Фонду державного
майна України з проведення конкурсного відбору
кандидатів на посаду незалежного члена
наглядової ради державного унітарного підприємства
та господарського товариства, у статутному капіталі
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами) та враховуючи кадрові зміни, які відбулися у Фонді державного майна України,  

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити склад Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства  та господарського  товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі (далі – комісія):

         Голова комісії:

Коротка Олена Миколаївна – заступник Голови Фонду державного майна України.

        Заступник Голови комісії:

Герц Віталій Іванович – заступник Голови Фонду державного майна України.

        Члени комісії:

Мізерна Тетяна Валеріївна – в. о. директора Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

 

 

-2-

Босенко Євгеній Юрійович –заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю – начальник відділу контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу  Фонду державного майна України;

Харіна Наталія Миколаївна– начальник Управління державною власністю Фонду державного майна України;

Матис Ганна Станіславівна –  директор Юридичного департаменту Фонду державного майна України;

Кириченко Валентина Георгїївна– в. о. начальника Управління персоналом Фонду державного майна України;

Холоднова Ірина Петрівна – заступник начальника Управління державною власністю – начальник відділу корпоративного управління Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

Присяжнюк Ігор Володимирович– начальник Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України.

 

2. Залучити до роботи комісії з правом дорадчого голосу:

Венсана Пренго – економічного радника Посольства Франції в Україні, керівника економічного відділу Посольства Франції в Україні;

Яна Кощінскі – економічного радника Посольства Франції в Україні;

Бердник Юлію Володимирівну – менеджера Агентства з підбору і розвитку персоналу «GoldenStaff».

 

 3. Для забезпечення роботи комісії призначити секретарем комісії Єсипенко Людмилу Миколаївну – заступника начальника Управління державною власністю – начальника відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України.

 

         4. У разі неможливості члена комісії або секретаря комісії взяти участь у засіданні комісії з поважних причин, у засіданні комісії бере участь представник управління (департаменту) за основним місцем роботи члена комісії або секретаря комісії.

 

         5. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня  2017 р.  № 142  «Деякі  питання  управління  державними  унітарними

 

-3-

підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

    

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України  від 04грудня 2018 р. № 1539 «Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі»(із змінами). 

 

 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

В. о. ГоловиФонду                                                                 Віталій ТРУБАРОВ