A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

        04.12.2019                                    Київ                           №  1277

 

 

 Про заміну членів наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», статуту публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Замінити Босенка Євгенія Юрійовича та Симонова Олександра Івановича – представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» на представників акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради цього товариства, а саме:

    Єсипенко Людмилу Миколаївну–заступника начальника Управління державною власністю – начальника відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду  державного майна України;

    Мартинюка Юрія Володимировича– позаштатного радника Голови  Фонду державного майна України.

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» Босенка Євгенія Юрійовича та Симонова Олександра Івановича.

3. Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності направити на адресу публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства для набуття ними повноважень.

4. Членам наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» Єсипенко Л. М. та Мартинюку Ю. В. у разі виникнення обставин, що перешкоджатимуть здійсненню повноважень члена наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон», завчасно повідомляти про такі обставини Фонд державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

 Голова Фонду                                                 Дмитро  СЕННИЧЕНКО