A A A K K K

Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2019                                          Київ                                   №  1410

 

 

Про затвердження складу
Конкурсної комісії  Фонду державного
майна України з проведення конкурсного відбору
кандидатів на посаду незалежного члена
наглядової ради державного унітарного підприємства
та господарського товариства, у статутному капіталі
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

 

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами), та враховуючи кадрові зміни, які відбулися у Фонді державного майна України,  

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства  та господарського  товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – комісія):

         Голова комісії:

Ігнатовський Сергій Юрійович– заступник Голови Фонду державного майна України.

        Заступник Голови комісії:

Бєлова Юлія Віалетівна – заступник Голови Фонду державного майна України.

        Члени комісії:

Харіна Наталія Миколаївна– начальник Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

 

- 2 -

Шевчук Олеся Михайлівна – заступник директора Юридичного департаменту – начальник Управління правового забезпечення Фонду державного майна України;

Сачівко Андрій Іванович –заступник директора Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності – начальник Управління з питань аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

Мельник Вікторія Василівна– начальник Управління персоналом Фонду державного майна України;

Єсипенко Людмила Миколаївна– заступник начальника Управління державною власністю -  начальник відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

Міщенко Олеся Станіславівна – начальник відділу управління державними підприємствами Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України;

Савицький Максим Анатолійович– заступник начальника Відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції Фонду державного майна України.

 

 

2. Залучити до роботи комісії з правом дорадчого голосу:

 Венсана Пренго – економічного радника Посольства Франції в Україні, керівника економічного відділу Посольства Франції в Україні;

Яна Кощінскі– економічного радника Посольства Франції в Україні;

Бердник Юлію Володимирівну – менеджера Агентства з підбору і розвитку персоналу «GoldenStaff».

 

3. Для забезпечення роботи комісії призначити секретарем комісії Павлюк Наталію Василівну – заступника начальника відділу забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Управління державною власністю Департаменту управління державною власністю та аналізу фінансово-господарської діяльності Фонду державного майна України.

 

          4. У разі неможливості члена комісії або секретаря комісії взяти участь у засіданні комісії з поважних причин, у засіданні комісії бере участь представник управління (департаменту) за основним місцем роботи члена комісії або секретаря комісії.

 

5. Комісії у своїй роботі керуватися Порядком проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків

-3-

акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  10 березня  2017 р.  № 142  «Деякі  питання  управління  державними  унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України  від 19 вересня 2019 р. № 961 «Про затвердження складу Конкурсної комісії Фонду державного майна України з проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі».

 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на  заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

 

 

ГоловаФонду                                                                 Дмитро СЕННИЧЕНКО